محصولات « شرکت گلبرگ پامچال :: اصلاح ، تولید و توزیع انواع بذر گلهای زینتی ، سبزیجات و صیفی جات

محصولات

 

محصولات شرکت در دو بخش گلهای زینتی و سبزیجات و صیفی جات بوده و تقسیم بندی محصولات بصورت ذیل می باشد:

46645

123452

……….0102                                             0103

 

7575

210

 

56