آهار پرپر الوان « شرکت گلبرگ پامچال :: اصلاح ، تولید و توزیع انواع بذر گلهای زینتی ، سبزیجات و صیفی جات

آهار پرپر الوان

آهار

 

 

آهار گیاهی است یکساله از تیره مرکبه و همچنین جزو گلهایی است که خیلی قدیم کاشتن آن در ایران معمول بوده است.

 

طرز کاشت:

خزانه کاری: اوایل زمستان آن را در خاک خزانه می کارند.

نشا کاری: اواسط بهار نشاهای حاصله را به زمین اصلی منتقل می کنند.

کاشت مستقیم: بذر این گیاه را در اوایل بهار بطور مستقیم درزمین اصلی به عمق ۰/۵ سانتیمترمی کارند.

آب و هوا: به رطوبت معمولی با آبیاری منظم ومحل آفتابگیر با نور کافی نیاز دارد.

خاک: در خاک های معمولی که زهکشی مناسبی داشته باشد نتیجه خوبی می دهد.

زمان گل دهی: از اوایل خرداد تا اواسط پاییز گل می دهد.

 

 

آهار الوان      (7Zinnia

دیدگاه خود را به ما بگویید.