بنفشه الوان « شرکت گلبرگ پامچال :: اصلاح ، تولید و توزیع انواع بذر گلهای زینتی ، سبزیجات و صیفی جات

بنفشه الوان

بنفشه الوان

 

 

بنفشه گیاهی است دایمی ولی در گلکاری مانند گلهای دوساله کاشته شده و برای حاشیه ها، باغچه، قطعات گلکاری و یا برای تهیه عطر آن مورد استفاده قرار می گیرد.

طرز کاشت:

خزانه کاری: بذر بنفشـه را در مرداد ماه در خاک خزانه می کارند و پس از اینکـه ارتفـاع بوته ها به ۳ سانتیمتر رسید درخزانه دوم به فاصله ۱۰ سانتیمتر نشا می کنند تا بوته ها قوی شوند.

نشا کاری: در اسفند و یا فروردین بوته های بنفشه را به فاصلـه ۳۰ * ۲۰ سانتیمتر در محل اصلی نشا می کنند.

آب وهوا: به گرما و رطوبت معمولی و محل نیمه سایه یا آفتابی با آبیاری منظم احتیاج دارد.

خاک: خاک مرغوب و سبک باغچـه همراه با کود حیوانـی پوسیده و خاک برگ مناسب است.

زمان گل دهی: غیر از مدت کوتاهی در سرمای زمستان ، در تمام مدت سال گل می دهد.

 

 

بنفشه       (9Viola

دیدگاه خود را به ما بگویید.