ابری آبی « شرکت گلبرگ پامچال :: اصلاح ، تولید و توزیع انواع بذر گلهای زینتی ، سبزیجات و صیفی جات

ابری آبی

ابری آبی

 

 

گل زیبایی است به رنگ آبی آسمانی با برگهای پهن و پاکوتاه و پرپشت جهت میان چمنزارها ، حاشیه ها و تزئین باغچه ها مناسب است.

طرز کاشت:

خزانه کاری: اواخر اسفند ماه آن را خزانه کاری می کنند.

نشا کاری: اواخر فروردین نشاها را به زمین اصلی منتقل می کنند.

آب و هوا: به نور ، گرمای کافی و رطوبت معمولی با زهکشی مناسب احتیاج دارد.

خاک: در خاک معمولی باغچه با مقداری کود حیوانی می توان گلهای زیبایی را پرورش داد.

زمان گل دهی: از اردیبهشت ماه تا مهرماه گل می دهد.

 

 

ابری      (3Ageratum

دیدگاه خود را به ما بگویید.