بایگانی برای اسفند, ۱۳۹۴

معرفی اطلسی F2 ، پاکوتاه، گل درشت(در ۱۰ رنگ مختلف)

بدون نظر

هدر جا عکس

نام فارسی (Persian name):

اطلسی

کد محصول(Product code):

۱۹۸

نام علمی (Scientific name):

Petunia spp

خانواده (Family):

Solanaceae

نام انگلیسی (Common name):

Petunia

خصوصیات (Specifications):

پاکوتاه، پرگل و کاملا گل درشت

رنگ گل (Flower color):

در ۱۰ رنگ مختلف: قرمز، قرمز ستاره ای، زرد، بنفش روشن، بنفش مایل به مشکی،سرخ آبی لب سفید، سفید و …

ارتفاع (Height):

۱۵-۳۰ سانتیمتر

پهنا یا سایهانداز “Canopy or Spread“:

۳۰-۵۰ سانتیمتر

فاصله کاشت (Planting distance):

۲۰-۳۰ سانتیمتر

تعداد بذر در هر گرم(Number of seeds per gram) :

۱۱۰۰۰-۸۰۰۰ عدد

مقدار بذر مورد نیاز (Seed amount):

۱۵۰۰ بذر برای ۱۰۰۰ بوته

دمای مناسب جوانه زنی(Optimal temperature for germination):

دمای ۲۰-۱۸ درجه سانتیگراد در مدت ۲۰-۱۴ روز

دمای مناسب رشد (Optimal temperature for growing):

۳۰-۱۵ درجه سانتیگراد

زمان گل دهی (Flowering time):

اواخر بهار تا اواخر تابستان

موارد مصـرف (uses):

استفاده به‎عنوان گیاه پوششی، گلدانی، گلدان‎های آویزان و بالکن‎ها

 

 

برای مشاهده توضیحات بیشتر (آبیاری، نور، دما، خاک، تکثیر، بیماریها و آفات) گل اطلسی اینجا کلیک کنید.

برای دیدن شرح گیاه‎شناسی (Description) گل اطلسی اینجا کلیک کنید.


معرفی اطلسی ایرانی، گل درشت، پرگل، تک رنگ گلبهی

بدون نظر

هدر جا عکس

نام فارسی (Persian name):

اطلسی

کد محصول(Product code):

۱۹۷

نام علمی (Scientific name):

Petunia spp

خانواده (Family):

Solanaceae

نام انگلیسی (Common name):

Petunia

خصوصیات (Specifications):

پاکوتاه، پرگل و گل درشت

رنگ گل (Flower color):

گلبهی

ارتفاع (Height):

۲۰-۳۵ سانتیمتر

پهنا یا سایهانداز “Canopy or Spread“:

۴۰-۷۰ سانتیمتر

فاصله کاشت (Planting distance):

۲۰-۳۵ سانتیمتر

تعداد بذر در هر گرم(Number of seeds per gram) :

۱۱۰۰۰-۸۰۰۰ عدد

مقدار بذر مورد نیاز (Seed amount):

۱۵۰۰ بذر برای ۱۰۰۰ بوته

دمای مناسب جوانه زنی(Optimal temperature for germination):

دمای ۲۰-۱۸ درجه سانتیگراد در مدت ۲۰-۱۴ روز

دمای مناسب رشد (Optimal temperature for growing):

۳۰-۱۵ درجه سانتیگراد

زمان گل دهی (Flowering time):

اواخر بهار تا اواخر تابستان

موارد مصـرف (uses):

استفاده به‎عنوان گیاه پوششی، گلدانی، گلدان‎های آویزان و بالکن‎ها

 

 

برای مشاهده توضیحات بیشتر (آبیاری، نور، دما، خاک، تکثیر، بیماریها و آفات) گل اطلسی اینجا کلیک کنید.

برای دیدن شرح گیاه‎شناسی (Description) گل اطلسی اینجا کلیک کنید.


معرفی اطلسی ایرانی، گل درشت، پرگل، تک رنگ قرمز ستاره ای

بدون نظر

هدر جا عکس

نام فارسی (Persian name):

اطلسی

کد محصول(Product code):

۱۹۶

نام علمی (Scientific name):

Petunia spp

خانواده (Family):

Solanaceae

نام انگلیسی (Common name):

Petunia

خصوصیات (Specifications):

پاکوتاه، پرگل و گل درشت

رنگ گل (Flower color):

قرمز ستاره ای

ارتفاع (Height):

۲۰-۳۵ سانتیمتر

پهنا یا سایهانداز “Canopy or Spread“:

۴۰-۷۰ سانتیمتر

فاصله کاشت (Planting distance):

۲۰-۳۵ سانتیمتر

تعداد بذر در هر گرم(Number of seeds per gram) :

۱۱۰۰۰-۸۰۰۰ عدد

مقدار بذر مورد نیاز (Seed amount):

۱۵۰۰ بذر برای ۱۰۰۰ بوته

دمای مناسب جوانه زنی(Optimal temperature for germination):

دمای ۲۰-۱۸ درجه سانتیگراد در مدت ۲۰-۱۴ روز

دمای مناسب رشد (Optimal temperature for growing):

۳۰-۱۵ درجه سانتیگراد

زمان گل دهی (Flowering time):

اواخر بهار تا اواخر تابستان

موارد مصـرف (uses):

استفاده به‎عنوان گیاه پوششی، گلدانی، گلدان‎های آویزان و بالکن‎ها

 

 

برای مشاهده توضیحات بیشتر (آبیاری، نور، دما، خاک، تکثیر، بیماریها و آفات) گل اطلسی اینجا کلیک کنید.

برای دیدن شرح گیاه‎شناسی (Description) گل اطلسی اینجا کلیک کنید.


معرفی اطلسی ایرانی، گل درشت، پرگل، تک رنگ قرمز

بدون نظر

هدر جا عکس

نام فارسی (Persian name):

اطلسی

کد محصول(Product code):

۱۹۵

نام علمی (Scientific name):

Petunia spp

خانواده (Family):

Solanaceae

نام انگلیسی (Common name):

Petunia

خصوصیات (Specifications):

پاکوتاه، پرگل و گل درشت

رنگ گل (Flower color):

قرمز

ارتفاع (Height):

۲۰-۳۵ سانتیمتر

پهنا یا سایهانداز “Canopy or Spread“:

۴۰-۷۰ سانتیمتر

فاصله کاشت (Planting distance):

۲۰-۳۵ سانتیمتر

تعداد بذر در هر گرم(Number of seeds per gram) :

۱۱۰۰۰-۸۰۰۰ عدد

مقدار بذر مورد نیاز (Seed amount):

۱۵۰۰ بذر برای ۱۰۰۰ بوته

دمای مناسب جوانه زنی(Optimal temperature for germination):

دمای ۲۰-۱۸ درجه سانتیگراد در مدت ۲۰-۱۴ روز

دمای مناسب رشد (Optimal temperature for growing):

۳۰-۱۵ درجه سانتیگراد

زمان گل دهی (Flowering time):

اواخر بهار تا اواخر تابستان

موارد مصـرف (uses):

استفاده به‎عنوان گیاه پوششی، گلدانی، گلدان‎های آویزان و بالکن‎ها

 

 

برای مشاهده توضیحات بیشتر (آبیاری، نور، دما، خاک، تکثیر، بیماریها و آفات) گل اطلسی اینجا کلیک کنید.

برای دیدن شرح گیاه‎شناسی (Description) گل اطلسی اینجا کلیک کنید.


معرفی اطلسی ایرانی، گل درشت، پرگل، تک رنگ سفید

بدون نظر

هدر جا عکس

نام فارسی (Persian name):

اطلسی

کد محصول(Product code):

۱۹۴

نام علمی (Scientific name):

Petunia spp

خانواده (Family):

Solanaceae

نام انگلیسی (Common name):

Petunia

خصوصیات (Specifications):

پاکوتاه، پرگل و گل درشت

رنگ گل (Flower color):

سفید

ارتفاع (Height):

۲۰-۳۵ سانتیمتر

پهنا یا سایهانداز “Canopy or Spread“:

۴۰-۷۰ سانتیمتر

فاصله کاشت (Planting distance):

۲۰-۳۵ سانتیمتر

تعداد بذر در هر گرم(Number of seeds per gram) :

۱۱۰۰۰-۸۰۰۰ عدد

مقدار بذر مورد نیاز (Seed amount):

۱۵۰۰ بذر برای ۱۰۰۰ بوته

دمای مناسب جوانه زنی(Optimal temperature for germination):

دمای ۲۰-۱۸ درجه سانتیگراد در مدت ۲۰-۱۴ روز

دمای مناسب رشد (Optimal temperature for growing):

۳۰-۱۵ درجه سانتیگراد

زمان گل دهی (Flowering time):

اواخر بهار تا اواخر تابستان

موارد مصـرف (uses):

استفاده به‎عنوان گیاه پوششی، گلدانی، گلدان‎های آویزان و بالکن‎ها

 

 

برای مشاهده توضیحات بیشتر (آبیاری، نور، دما، خاک، تکثیر، بیماریها و آفات) گل اطلسی اینجا کلیک کنید.

برای دیدن شرح گیاه‎شناسی (Description) گل اطلسی اینجا کلیک کنید.


صفحه 1 از 212